×

Milomir Kandić

Autor se preko trideset godina bavi prirodnom medicinom i poklanja veliko poverenje sadejstvujućem pravom pozitivnom efektu na zdravlje čoveka primenom prirodne i zvanične medicine. To je osnovni motiv da u knjizi posveti posebnu pažnju sledećim poglavljima: otkriću geomagnetnog polja u Lapčićima – Korbovi krugovi, istorijatu Lpčića i stanovništva, kulturološkim obeležjim tog prostora, turizmologiji, posebno zdravstvenom turizmu i uputstvu za korišćenje Korbovih krugova.

Kandić nam u posebnom poglavlju „Svedočanstva pacijenata”, daje njihove izjave, autentične anamnestičke podatke, kao ilustraciju pozitivnog uticaja prostora Lapčića na njihovo zdravlje.

Teorijskim razmatranjem energije kao osnove ljudskog tela, poglavljima o magnetizmu, magnetnom polju Zemlje i magnetoterapiju, autor objašnjava međuveze i međuzavisnosti kliničkih efekata datih u poglavlju „Svedočanstva pacijenata” i geomagnetnog polja u Lapčićima.

U poglavlju fitoterapije, daje izuzetno kvalitetne fotografije najčešće korišćenih lekovitih biljaka ovog prostora. Poseban značaj ovog poglavlja je uputstvo šta se od biljke koristi za lečenje, kako se priprema terapija, gde pomaže, kod kojih bolesti, kao i gde raste…

 

 

Odgovor, koji nemamo, NE možemo naći bez traganja za njim. Kada se nešto u našem životu poremeti, kada izgubimo prirodnu ravnotežu, koju nazivamo zdravim stanjem, oslušnimo prirodu. To je, čini se, jedan od putokaza u nepoznato, kojim čitaoca vodi ova knjiga.

Prof. dr sci. med. Eliana Garalejić
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Ljudska znatiželja, radoznalost, Milomira Kandića, autora knjige „Zemlja koja leči – medicinski fenomen Lapčići”, usmerena je, pre svega, na energiju kao zajednički imenitelj živog i neživog sveta, organske i neorganske prirode.

Prof. univ. dr sci. med. dr med. Prvoslav Marković

 

TOP