×

Aleksandar V. Todorović
Branko S. Božanić

 

Autori su ovim radom pokušali da dokažu da je uticaj masonske organizacije na stvaranje moderne srpske države i na samog Miloša Obrenovića bio od presudnog uticaja, ali i da ukažu na mogućnost da je i sam knjaz bio pripadnik masonske organizacije. To je do sada bilo nepoznato istorijskoj nauci. Kao i činjenica da su mnogi poznati ljudi u Miloševom okruženju, ugledni Srbi tog vremena, takođe bili pripadnici ove tajne organizacije. Masoni su, kako dokazuju autori ove knjige, postavljali temelje moderne Srbije, od Sretenjskog ustava, do otvaranja škola i uspostavljanja kulturnih institucija. Oni su, između ostalog, imali odlične veze sa masonima iz Rusije, Engleske, Francuske, sve do turskih sultana i paša, što je pomoglo miru, ali i modernizaciji Srbije.

Ova knjiga predstavlja zbir različitih do sada poznatih, ali i jedva ili gotovo nepoznatih činjenica, koje su autori povezali u logički niz pokušavajući da naslikaju crtež na kome se senke prikazuju kao najvažniji detalji za čitavu kompoziciju. Pored Sretenjskog ustava, čiji se originalan primerak nalazi sačuvan u Arhivu Srbije, isto kao i tajanstveni dokument („masonska matrikula“) kneza Miloša, koji predstavlja centralni dokument ove knjige, autori su se oslonili i na naučne radove i objave domaćih istoričara

U knjizi se obrađuju i heraldički simboli sa kojima se čitaoci mogu upoznati posetom Vojnom muzeju u Beogradu, ali i prostom šetnjom i obilaskom ovog grada, gde na fasadama mnogih kuća dominiraju masonski simboli.

 

PROČITAJTE ODLOMAK

 

Cena: 850,00 rsd Obim: 168 strana

  O AUTORIMA

  Aleksandar V. Todorović, rođen u Požarevcu, 1965. godine, završio XII Beogradsku gimnaziju. Diplomirao na Pavnom fakultetu, gde je i odbranio master rad iz međunarodnog prava. Već 29 godina radi u Beogradu kao advokat.

  Branko S. Božanić, rođen u Beogradu, 1973. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

  Autori su i članovi masonske organizacije, lože „Singidunum“, koja radi pod okriljem Regularne velike lože Srbije.

  Naručite knjigu:

  TOP