×

Slobodan Kljakić

 

Njihovo glavno oružje bila je reč – izgovorena ili napisana.

U kakvim okolnostima su stasavali, kakve su bile njihove pojedinačne i kolektivne akcije i sudbine, kako su nadzirani, praćeni, prisluškivani, zatvarani, koliko su bili spremni na samožrtvovanje, koje ličnosti su same sebe promovisale u disidente?

To su samo neka od pitanja kojima se Slobodan Kljakić, dugogodišnji novinar i publicista, bavi u ovoj knjizi. Autor je dugo istraživao temu disidentstva, a mnogi koji su stekli ovu „titulu” lično su mu se ispovedali u dugim razgovorima i prepiskama, poput Vladimira Dedijera.

Kako su njihova imena i načini delovanja imali različitu težinu, tako su i različitim vrstama represije bili izloženi. Od nesporno najpoznatijih i onih koji su podneli najveće žrtve, poput Milovana Đilasa i Mihajla Mihajlova, zatvaranog profesora Mihaila Đurića, do otpuštanja profesora sa Pravnog i Filozofskog fakulteta, progona vođa studentskih protesta 1968, stalnih prozivanja grupe iz Simine 9, višesatnih polemika sa Dobricom Ćosićem, zabrana knjiga, časopisa, skupova.

Knjiga je nastojanje autora da ukaže da tek treba razlučiti različite izvore disidentstva u Srbiji, postaviti jasnije granice između partijskih pobunjenika i opozicionara, između jeretika i disidenata. Utoliko pre što je i među našim disidentima bilo i onih koji su pristali na ,,poljubac smrti“, na šurovanje s vlastima, uključujući i tajne službe.

Ova knjiga je tu da istinu što više približi svima onima koji za njom tragaju.

Ilustracija na koricama: Stevan Aleksić

 

PROČITAJTE ODLOMAK

 

Cena: 990,00 rsd Obim: 328 strana

  O AUTORU

  Slobodan Kljakić je rođen u Trogiru, 16. marta 1954. Odrastao je u Kruševcu i Kosovskoj Mitrovici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Od 1978. se posvetio profesionalnom radu u novinarstvu, prvo kao saradnik, a od 1979. kao urednik kulturne i naučne rubrike lista ,,Komunist“, izdanje za SR Srbiju.

  Sarađivao je u listovima „Mladost“, „Omladinske novine“, ,,Borba“, „Duga“, u časopisima „Vidici“, „Gledišta“ i „Treći program“ Radio Beograda.

  Od proleća 1990. radi u dnevnom listu „Politika“, kao komentator, skupštinski izveštač, slobodni reporter i u dva navrata urednik rubrike feljton u ovom listu. Dočekao penziju 2019, posle 41 godine profesionalnog novinarstva.

  Kao saradnik Vladimira Dedijera, predsednika Raselovog suda, biran je 1989. u Istorijsku komisiju Raselovog suda za Jugoslaviju i za pripremano zasedanje tribunala o Koncentracionom logoru Jasenovac. Imenovan je za sekretara ovog zasedanja.

  Živi u Beogradu, u braku sa Mirjanom. Imaju dve ćerke i tri unučeta.

  Do sada je objavio sledeće knjige:

  „Zločin bez kazne: prilozi o događajima u Hrvatskoj 1990 – 1991, 1991; „Šta da se radi?“, 1986; „Slovenački četnici: poverljivi izveštaj vojvode i komandanta Karla I. Novaka“ (na srpskohrvatskom, u koautorstvu s Marijanom F. Kranjcem), 2006; „Angažovani Andrić, 1944 – 1954“ (u koautorstvu s Ratkom Pekovićem), 2012; „Sedam Njegoševih sahrana“ (u koautorstvu s Ratkom Pekovićem), 2013; „Kraljevački krug crvenim“ (u koautorstvu s Milanom Dačovićem), 2021.

  Naručite knjigu:

  TOP