×

Žaneta Đukić Perišić

 

Andrić i prestonica

Oslanjajući se na istorijske činjenice, konkretne podatke iz Andrićevog životopisa, na arhivska i druga istraživanja, ne oglušujući se o verodostojnost dostupnog materijala, Žaneta Đukić Perišić pripoveda čitaocu jednu neposrednu, ljudsku priču o sudbini po svemu reprezentativnog, zasluženo znamenitog intelektualca i stvaraoca iz 20. veka, za koga je Beograd bio stalna i strasna inspiracija. Beograd i kao krajolik, i mizanscen, i kao socijalno okružje u kojem se odvija pripovedna radnja, osnovni je prostor nezaobilaznog broja Andrićevih proznih ostvarenja.

Iz stranice u stranicu čitalac prati etape piščevog životnog puta, počev od njegovog integrisanja u književni, karijerni i svakodnevni svet, preko vrlo diskretnog, reklo bi se tipično andrićevskog, tihog osvajanja pozicije značajne građanske figure međuratnog Beograda (uvaženi pisac i diplomata), do drukčije postavljene, ali takođe vrlo istaknute i uveliko potvrđene javne ličnosti novonastale stvarnosti posle 1945. godine.

Biografija pisca – prelomljena kroz prizmu njegovog fizičke ali i duhovne ukorenjenosti u jedan grad i jednu kulturu – to je ukratko sadržina ove knjige u kojoj čitalac saznaje i mnoštvo novih podataka, ali upoznaje Andrića i kroz mnoštvo dosad nepoznatih fotografija. Podjednako otvorena prema iskustvu prvih čitanja kao i za naučna istraživanja, knjiga Nebo nad Beogradom: Andrić i prestonica dragoceni je doprinos kako nauci o književnosti, tako i kulturnoj istoriji Beograda i srpskog naroda u celini.

 

PROČITAJTE ODLOMAK

 

Cena: 990,00 rsd Obim: 280 strana

  O AUTORU

  Dr Žaneta Đukić Perišić rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu, gimnaziju i Filološki fakultet (Katedra ta opštu književnost i teoriju književnosti). Za vreme postdiplomskih studija u Lenjingradu napisala je magistarski rad „Poetika sižea u Istorijskoj poetici A. N. Veselovskog2. Studijom „Lik Tome Galusa u delu Ive Andrića“ magistrirala je i na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu tezom „Tematsko-motivski, idejni i poetički aspekti Andrićevog stvaralaštva u biografskom i istorijskom kontekstu“.
  Objavila je knjige Kavaljer svetog duha (1992), Jevrejski portreti u delu Ive Andrića (2005), Kulinarski putopisi (2008), Pisac i priča: stvaralačka biografija Ive Andrića (2012), Na početku svih staza: Andrić i Višegrad (2015). U srpskoj periodici objavila je i niz studija iz oblasti istorije i teorije književnosti, te kritičkih tekstova o savremenoj srpskoj prozi.
  Priredila je knjige: Na sunčanoj strani, Andrićev nedovršeni roman (1994); Predeli i staze, Andrićeva putopisna proza (2000); Anđeo iza ogledala, ljubavna pisma svetskih pisaca (2001); Priča i pričanje, izbor priča nagrađenih Andrićevom nagradom (2001); Anđeo istorije i dnevni poslovi, izbor kritičko-esejističkih tekstova Miodraga Perišića (sa Mihajlom Pantićem) (2004); Sabrane pripovetke Ive Andrića (2008, 2012).
  Prevodi sa ruskog i engleskog jezika. Radila je kao upravnica u Zadužbini Ive Andrića u Beogradu.

  (foto Nebojša Babić)

  Naručite knjigu:

  TOP