×

dr Bojan Dimitrijević

 

Divljenje njegovoj odlučnosti i umešnosti u komandovanju, protkano nacionalnim patosom, smenjuje se i suprotstavlja optužbama za brutalnost, ratne zločine i „genocid“.

Ali, malo se ko zapita ko je, van mitova – general Ratko Mladić?

Biografija generala, koju je sačinio poznati istoričar dr Bojan Dimitrijević, u sebi sadrži mnoge osobenosti koje izmiču stereotipnom pogledu na njegov ratni put. Pozitivnom i negativnom. Činjenica da je još uvek na životnoj sceni, da je osumnjičen, a odskora i optužen u haškom kazamatu na najdrastičniju moguću kaznu koji taj sud izriče, kao i nezavršenost istorijskih i političkih procesa, utiču na sliku o generalu i, uopšte, čine naučni rizik bavljenja njegovom biografijom značajno većim od bavljenja nekom drugom temom. Stoga, o generalu Mladiću do sada ne postoji naučno pisana biografija u srpskoj istoriografiji, i pored protoka vremena i dostupnosti enormne građe.

Ovo je hrabar pokušaj da se slika o čuvenom komandantu osvetli.

 

PROČITAJTE ODLOMAK

 

Cena: 850,00 rsd
Obim: 344 strane

 

O AUTORU

Bojan B. Dimitrijević, (Beograd, 1968.)

Naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju. Diplomirao 1994. i magistrirao 1997, na Beogradskom univerzitetu. Takođe, magistrirao 1996. na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti. Na Novosadskom univerzitetu odbranio doktorsku tezu, 2004. (Jugoslovenska narodna armija 1945-1954). Tokom 2001. godine, po pozivu, bio je saradnik u Institutu za napredne studije u Sofiji. Završio je visoki kurs reforme sistema bezbednosti na Univerzitetu u Bradfordu, 2006. godine, sa radom o reformi sektora bezbednosti u Bosni i Hercegovini.

Bio je kustos Muzeja Jugoslovenskog vazduhoplovstva na Aerodromu Beograd, u periodu 1991–1997. Od 1997. radi u Institutu za savremenu istoriju.

Do sada je objavio preko 60 autorskih i koautorskih monografija ili drugih izdanja, kao i preko 100 članaka u Srbiji, Hrvatskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Državama, Francuskoj i Poljskoj, uglavnom sa temama iz vojne i političke istorije Jugoslavije i Srbije u 20. veku. Bio je urednik časopisa Istorija 20. veka od 2004. do 2015. godine. U 2009. imenovan je za člana državne komisije za utvrđivanje okolnosti mesta streljanja generala Draže Mihailovića.

U periodu 2003-2012 bio je na dužnostima savetnika Ministra odbrane i savetnika Ministra spoljnih poslova za NATO (Državne zajednice SCG), savetnika predsednika Srbije za odbranu – vojna pitanja, pomoćnika ministra odbrane Republike Srbije za ljudske resurse i odbornika Skupštine grada Beograda.

Naručite knjigu:

TOP