×

Ivo Andrić

Knjiga sadrži tekstove Ive Andrića, objavljene 1918. godine – pesme, autobiografski zapis, prvu objavljenu knjigu, prvi pripovedački rad, eseje, prikaze i prevode, neobjavljenu jednočinku, privatna pisma, faksimile stranica iz piščeve najstarije sačuvane rukopisne beležnice, fotografije. U njoj je i kalendar koji predstavlja Andrićevo kretanje i stvaranje tokom 1918. godine.

Na osnovu objavljenih dela i sačuvane građe, verno se prikazuje Andrićeva celokupna književna delatnost i piščev svet ideja, koji su se razvijali gotovo paralelno sa pobedama srpske vojske u Velikom ratu, stvaranjem i jačanjem Jugoslavije, tokom jedne od najburnijih godina u istoriji Evrope.

Andrić se istovremeno ogledao u svim književnim rodovima – lirskom, epskom i dramskom – pojedine napuštajući zauvek, a druge pak razvijajući do umetničkih vrhunaca.

Godina 1918. je godina u kojoj počinje da se konstituiše Andrićevo poimanje nove domovine i njegov prelazak iz hrvatskog u srpski geografski, kulturni i književni krug.

 

PROČITAJTE ODLOMAK

 

Cena: 850,00 rsd Obim: 164 strane

 

    Naručite knjigu:

    TOP