×

Ivo Andrić

Divna poema Ive Andrića, napisana još 1918. godine, i dalje zrači svojom lepotom. U našem izdanju ovo Andrićevo delo je, uz srpski, prevedeno i na engleski jezik. Veliku dragocenost, uz to, predstavljaju originalne ilustracije poznatog slikara Dragana Stojkova.
Predgovor su napisali akademik Matija Bećković i poznati pisac Miro Vuksanović.

Cena: 2000,00 rsd
Obim: 100 stranaZašto, kada je sigurno da Andrićeva prozna dela, pogotovo njegovi veliki romani, pružaju mnogo više podstreka za vizuelnu imaginaciju, kada Andrićeva priča takoreći sama po sebi hrli u sliku, traži da bude još jednom ispričana – ali sada likovnim jezikom? Zašto lirski, a ne epski Andrić?
Pored onog odgovora koji uvek može da se uvede u igru u ovakvim prilikama, odgovora koji upućuje na izbor po srodnosti (a takvi su svi naši izbori), postoji još jedan odgovor, koji nije tako očevidan, ali koji je, kada se izgovori, potpuno jasan i određen. Ex ponto je na prvom mestu – knjiga ljubavi. A ljubav je suština svakog stvaralaštva. Obraćati se ovom Andrićevom delu znači obraćati se njemu kao stvaraocu; i više od toga: znači obraćati se samom stvaralaštvu, samoj umetnosti. Zato Ex ponto.
Ljubav traži, kako bi to moderna psihologija rekla, svoj objekat. Kada se tako izrazimo, lako zaboravljamo da je, u slučaju ljubavi, objekat istovremeno i subjekat, i obrnuto: ljubav je razmena energija. Na ovim slika- ma se oku posmatrača nude tragovi te razmene, tragovi ljubavi, tragovi stvaralaštva. Nude se isečci čitavog jednog velikog stvaralačkog živo- ta, prepliću se sa brojnim slojevima smisla, istorijom, kulturom (ili bolje u množini: kulturama), književnošću – sve do intimnih tajni koje se mogu samo ovlaš sugerisati. Na ovim slikama se nude u umetnost transformisani dokumenti o jednom životu posvećenom umetnosti. Nude se slike slika, ljubav ljubavi, sloj nad slojem. Zato, takođe, Ex ponto.

Dragan Stojkov, Sombor, 2013.

Biografija

Dragan Stojkov je rođen 4. februara 1951. godine u Somboru, gde je završio osnovnu školu. Srednju školu za primenjenu umetnost, grafički odsek, završio je u Novom Sadu. Accademia di Belle Arti završio je u Veneciji u klasi Karmela Zotija (Carmello Zotti), 1979. godine.
Prvu samostalnu izložbu održao je 1971. u Novom Sadu. Do sada je imao preko 150 samostalnih izložbi, a učestvovao je na više od 350 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Naručite knjigu:

TOP