×

EKONOMSKE DILEME I PREDLOZI

dr Nenad Popović
dr Ondrej Jaško

„Sa prolaskom vremena sve smo uvereniji da propuštene prilike, padovi bez rasta i delovanje bez strategije, nisu usud Srbije, već izostanak profesionalizma i temeljnih etičkih vrednosti. Politika je nadvladala ekonomiju, a kriza politiku, tako da je stanje u privredi i standard stanovništva odraz neuspeha ekonomske profesije u Srbiji.

Smatrajući profesionalcima ljude koji se drže svoje profesije, unapređuju njenu stručnost i uticaj, trudili smo se da dileme i predloge u vezi sa ekonomskom krizom u Srbiji pretočimo u metodološki i podacima potkrepljene stavove.

Većinu dilema pred kojima su stajali odgovorni za srpsku privredu smo analizirali temeljno, analitički, na brojnim primerima. Na osnovu toga je nastalo petnaest naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima i naučnim konferencijama, od 2007. do 2012. godine.

Cilj naših dosadašnjih istraživanja i radova na temu prevazilaženja ekonomske krize su radna mesta za građane, investicije za privredu i profit za privrednike, jer smo svesni da su to uslovi za stabilan ekonomski rast. To je i ključni razlog što objavljene radove možemo podeliti u tri grupe, odnosno oblasti istraživanja i doprinosa, čija težišta čine upravo nabrojana dostignuća, zaposlenost, investicije i profit…”

Knjigu „EKONOMSKE DILEME I PREDLOZI” možete poručiti ovde.

Cena: – Din.
Obim: 230 strana

dr Nenad Popović

Rođen 1966. godine u Tuzli. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Moskvi. Predsednik je međunarodne kompanije ABS Elektro. ABS Elektro čine jedanaest kompanija i Naučno-istraživački institut. Kompanije posluju u oblasti proizvodnje elektroenergetske opreme, sistema, usluga i projekata za prenos i distribuciju električne energije po sistemu „ključ u ruke”. Akademsko angažovanje vezano je za rad na Katedri za makroekonomsko regulisanje i planiranje, Ekonomskog fakulteta Moskovskog državnog Univerziteta Lomonosov, i za Katedru za ekonomiku i planiranje rudarske proizvodnje, na Državnom rudarskom Univerzitetu u Moskvi. Do sada je objavio 10 knjiga i preko 120 naučnih radova u oblasti ekonomije i regionalnog razvoja. Prva izdanja dve nove knjige „Spoljnotrgovinski odnosi i perspektive privredne saradnje Ruske Federacije i Republike Srbije“ i „Menadžment interorganizacionih odnosa“, objavljena su 2010. godine.

dr Ondrej Joško

Rođen u Kovačici 1965. godine. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka 1989. godine, gde je i magistrirao i odbranio doktorsku disertaciju. Redovni je profesor Fakulteta organizacionih nauka. Kao nastavnik angažovan je na predmetima diplomskih i doktorskih studija: „Osnovi organizacije”, „Projektovanje organizacije”, „Organizaciono restrukturiranje“, „Upravljanje promenama“, „Organizacija specijalnih događaja”, „Menadžment u kriznim situacijiama” i drugi. U toku rada na fakultetu obavljao je funkcije šefa katedre, prodekana, predsednika veća za master studije i druge. Autor je, i koautor, 15 knjiga i monografija, objavio je više od 100 referata na naučnim skupovima i 35 članaka u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima. Od 2006. godine obavlja funkciju redaktora naučnog časopisa „Management”. Kao izvršni rukovodilac ili član tima učestvovao je u izradi i realizaciji više od 20 istraživačko-razvojnih projekata za potrebe privrede i četiri strateška projekta.

TOP