; charset=UTF-8" />

FORGOT YOUR DETAILS?

Miloš Šobajić

 

Nije lako definisati knjigu „Slikaj i ćuti“ Miloša Šobajića. Ona u isti mah predstavlja autobiografski spis i „autobiografiju o drugima“. Umetnik u ovoj knjizi ogoljava veliku obmanu iza koje stoje ljudi koji su se „silom uvalili u likovnu umetnost“. Šobajić ukazuje na krizu modernog čoveka, ustaje protiv destrukcije i nihilizma u svim domenima ljudskog života, postavlja bolesniku tačnu dijagnozu i upozorava na pogubne izbore, ali i na nove, spasonosne izlaze.

(Dragan Jovanović Danilov, u recenziji knjige)

 

PROČITAJTE ODLOMAK

 

SLIKAJ I ĆUTI!

O AUTORU

Miloš Šobajić je rođen 1945. godine u Beogradu. Završio je Likovnu akademiju u Beogradu, 1970. Živi i radi u Parizu od 1972. godine, a 2005 godine u Beogradu osniva Fakulteta za umetnost i dizajn na Univerzitetu Megatrend, na kojem je profesor i dekan do 2014. godine, gde postaje i počasni doktor i profesor emeritus. Mentor je na doktorskim studijama iz oblasti likovne umetnosti. Gostujući je profesor na Luxun Academy of Fine Arts u Kini, gde predaje slikarstvo od 2004. do 2006. godine. Imao je preko osamdeset samostalnih izložbi i izlagao na preko četiri stotine dvadeset grupnih izložbi po svetu. Njegova dela se nalaze u tridesetak muzeja u svetu.
Dobitnik je niza nagrada u Srbiji: Vukova nagrada, Zlatni beočug Beograda, nagrada Miše Anastasijevića i dr. O Milošu Šobajiću je objavljeno blizu sedam stotina tekstova u francuskoj, italijanskoj, srpskoj, američkoj, japanskoj, crnogorskoj, grčkoj i nemačkoj štampi, kao i veliki broj televizijskih filmova i prikaza.
Legat Miloša Šobajića se otvara u Beogradu 2018. godine.

Naručite knjigu: